Kaikki pallot hallussa?

Onko organisaation ohjaus hyvin hallittua?

Suurempien ja pienempien kokonaisuuksien, niiden osien ja riippuvuuksien systemaattinen hallinta ei ole itsestäänselvyys.

Miten olla erinomainen, hyvinvoiva ja ketteräkin menestyjä?

Miten vastata kattavasti sidosryhmien odotuksiin ja toimia vastuullisesti, laadukkaasti ja turvallisesti?

Tavoitteenamme on auttaa teille sopivien menettelyjen kehittämisessä. Jotta Te saavutatte tavoitteenne.
Tehkäämme tätä matkaa hetki yhdessä.

Palvelut

Palvelumme tavoite on tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja auttaa jatkuvassa kehittämisessä. 

Kunnioitamme toiveitanne. 

Ymmärrämme ajankäyttönne rajallisuuden, siksi haluammekin tehdä asiat vaikuttavasti, mutta mahdollisimman yksinkertaisesti. 

Luotamme hyviin menettelyihin ja kokemusperäisesti kehitettyihin parhaisiin käytäntöihin/malleihin. 

Teitä varten on Keystone Oy:n Kulmakivet auditointi ja Kulmakivet konsultointi.

Kulmakivet konsultointi, valmennus ja koulutus

Johtamisjärjestelmien, hallintajärjestelmien tai vaikkapa toimintajärjestelmien rakentaminen, kuvaaminen ja niiden valmentaminen sekä koulutus.

Asiakaskohtaiset ja räätälöidyt koulutukset sekä valmennustilaisuudet. 

Ennakkoarvioinnit ja kuiluanalyysit sertifiointeja ennakoimaan. 

Erilaisten projektien läpivienti.

Kulmakivet auditointi

Sisäiset auditoinnit

Ulkoiset auditoinnit (Kiwa Inspectan sopimusarviointi)

Toimittajien auditoinnit

Muut auditoinnit tai arvioinnit

Miksi Keystone?

Luotettavaa palvelua

01.

Helppous

Yhteistyössä löydämme tarvittavat menettelyt ja soveltuvan tason. 

02.

Kokemus

Kokemukseen perustuvat hyviksi koetut menettelyt ja tietämys parhaista käytännöistä.

03.

Vaikuttavuus

Tarkoituksenmukainen läpinäkyvyys ohjaukseen, systemaattinen tapa toimia ja toiminnan jatkuva parantaminen. 

Standardit, mallit ja sertifikaattien merkitys

Tämän päivän menestyjä on vastuullinen, hyvän toimintakulttuurin omaava ja jatkuvasti kehittyvä, ketteräkin organisaatio. Miksipä ei luotettaisi hyviksi koettuihin malleihin strategian läpiviennissä, tavoitteiden toteuttamisessa ja toiminnan ohjauksessa?

Vahva väitteemme on, että mallit eivät lisää byrokratiaa. Päinvastoin, ne luovat hyvän perustan toiminnalle ja yhteisen suunnan kehittämiselle.

Standardien perustella voidaan rakentaa toimintajärjestelmä, hallintajärjestelmä tai johtamisjärjestelmä – miten kukakin haluaa asian ilmaista.

Sertifikaatti on todistus ulkopuolisen tahon toteuttamasta ja auditoinnin perusteella todentamasta standardin vaatimukset täyttävästä organisaatiokohtaista järjestelmästä ja sen mukaisesta toiminnasta.

Kun haluat tietoa alla olevista standardeista tai niiden mukaan rakennetuista hallintajärjestelmistä, otathan yhteyttä. 

Tietoturvallisuuden hallinta

ISO/IEC 27001

Tietosuojan hallinta

ISO/IEC 27701

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

ISO 22301

Ympäristönhallinta

ISO 14001

Riskien hallinta

ISO 31000

Laadunhallinta

ISO 9001

Erityisvaatimukset laadunvarmistamiselle

AQAP 2110 NATO julkaisu

Palvelunhallinta

ISO/IEC 20000-1

Työterveyden ja työturvallisuuden hallinta

ISO 45001

Tulossa

-

Paula
Hanén

Asiakaskeskeisyys luo pohjan palvelutoiminnalle.  Kaiken lähtökohtana on yhteistyöhön ja lopputulokseen tyytyväinen asiakas.

Hallintajärjestelmien rakentaminen, valmentaminen, koulutus ja konsultointi sekä vaatimusten mukaisuuden arviointi edellyttävät syvää kokemusta ja standardien ymmärrystä. 

Tätä kokemusta on kertynyt muun muassa toimiessani Inspecta Sertifiointi Oy:n pääarvioijana.  Näkemystä on lisännyt yksityisen ja julkisen sektorin toiminnan auditoinnit. Toimin edelleen Kiwa Inspectan sopimusarvioijana, ja teen auditointeja.  

Ketju toiminnan kehittämisestä (konsultointi) sertifiointiin (auditointi) edellyttää riippumattomuuden huomioimista. Me palvelemme tämänkin huomioiden.

Kiitän hyvästä yhteistyöstä asiakkaitani ja toivotan uudet asiakkaat tervetulleiksi. Olemme teitä varten.